• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gofyn am gopi o dystysgrif

Os oes angen copi o dystysgrif genedigaeth, marwolaeth, priodas neu dystysgrif partneriaeth sifil, a ddigwyddodd yn Sir Gaerfyrddin, gallwn baratoi copi i chi. Rydym yn cynnig gwasanaeth safonol, neu wasanaeth penodol os oes angen copi o'r dystysgrif ar frys o fewn 24 awr.

Gwasanaeth Safonol

  • Lle rhoddwyd manylion llawn a chywir*  ac mae'r digwyddiad wedi cael ei gofrestru yn Sir Gaerfyrddin ar ol Gorffennaf 1af 1837, gallwn ddarparu copi o'ch tystysgrif o fewn 5 diwrnod gwaith am £13 y dystysgrif.

Gwasanaeth Penodol

  • Os oes angen copi o'ch tystysgrif o fewn 24 awr, a gallwch roi manylion llawn a chywir, bydd gost y dystysgrif yn £28.

* Os na allwch rhoi manylion llawn, ac yn credu bod y digwyddiad wedi cael ei gofrestru yn Sir Gaerfyrddin yn 1837 neu'n ddiweddarach, gallwn gynnal chwiliad cyffredinol rhwng y blynyddoedd o'ch dewis. Mae hyn yn golygu cost o £15 yr awr ar gyfer yr ymchwil (am uchafswm o 3 awr/£45 na fydd yn cael ei ad-dalu) . Os byddwn yn llwyddiannus wrth ddod o hyd i'ch tystysgrif, bydd cost ychwanegol o £13 am y dystysgrif a bydd yn cael ei baratoi  o fewn tua 5 diwrnod gwaith.

Rhaid cytuno y gwasanaeth hwn a thalu ymlaen llaw. 

Os hoffech chi archebu gopi o dystysgrif, cysylltwch â ni.

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/04/2017

ar-lein am dani