• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gofal cymdeithasol

Rydym yn helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth, ac i barhau i wneud dewisiadau a chadw rheolaeth dros eu bywydau. I'r diben hwn, mae'n bwysig bod gan bawb fynediad at y wybodaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt er mwyn gwneud y dewisiadau cywir ar eu cyfer.

Mae rhai pobl angen gofal neu gymorth ychwanegol er mwyn byw bywyd egnïol a gwneud y pethau bach pob dydd y mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Ein nod yw eich helpu i gynnal bywyd o ansawdd da, neu i gael hyd i bobl eraill a allai eich helpu.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

A ydych yn cynnig unrhyw weithgareddau hamdden cymdeithasol yn y Gymuned?

Hyrwyddwch eich gwasanaeth drwy Dewis Cymru, gwefan lles gwybodaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru ar gyfer dinasyddion

Gallwch lwytho eich gwybodaeth yn uniongyrchol ar wefan Dewis Cymru


News Thumbnail

Gwyliwch ein ffilm fer i ddangos yr amrywieath o wasanaethau gofal cymdeithasol sydd ar gael i helpu pobl sydd angen cymorth ymarferol yn sgil salwch, anabledd, henaint neu fregusrwydd.

Gwyliwch nawr

ar-lein am dani