• English
  • Hepgor gwe-lywio

Anghenion cymorth ychwanegol

Rydyn ni’n darparu amryw o wasanaethau cymorth i oedolion dros 18 oed:

Mae gwybodaeth a chymorth ar gael i helpu teulu a ffrindiau, yn ogystal â’r unigolyn.

Gallwn hefyd roi cyngor a chyfarwyddyd i blant hŷn am eu dewisiadau wedi iddyn nhw adael yr ysgol, a helpu oedolion ag anableddau i gael cyfleoedd hyfforddi. Mae nifer o sefydliadau arbenigol a all helpu.

Coleshill Centre Action on Hearing Loss Cross Roads Care Alzheimer's Society

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/11/2016

ar-lein am dani