• English
  • Hepgor gwe-lywio

Anabledd corfforol

Rydyn ni am helpu ac annog pobl anabl i fyw gartref mor annibynnol â phosibl, cael cyfle i fynd o gwmpas, a dod o hyd i ffyrdd o fyw gyda’u hanabledd.

Efallai y bydd y rhannau canlynol o’r wefan hon o ddefnydd i chi:

Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol roi cyngor arbenigol, cefnogaeth a chymorth ymarferol i oedolion ag anabledd corfforol neu nam ar y synhwyrau sy’n ei chael yn anodd ymdopi.  Gallai’r gwasanaethau gynnwys y canlynol:

  • cyfarpar ac addasiadau i helpu rhywun ymdopi gartref
  • hyfforddiant a sgiliau i wneud yn fawr o annibyniaeth
  • cymorth gyda gofal personol

Byddwn ni’n eich helpu chi i wneud penderfyniadau gwybodus a byddwn yn eich helpu i wneud yr hyn sy’n bwysig i chi.

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/11/2016

ar-lein am dani