• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gofalwyr ifanc

A oes gan rywun yn eich teulu anabledd corfforol neu anabledd dysgu, salwch angheuol, problem iechyd meddwl, neu a ydynt yn yfed gormod neu’n cymryd cyffuriau?

  • A ydych chi’n pryderu am hyn neu heb fod yn gwybod beth i’w wneud?
  • A ydych chi’n teimlo’n unig, yn ddig, yn isel eich ysbryd, neu wedi danto?
  • A ydych chi’n ei chael yn anodd dal i fyny â’ch gwaith ysgol?
  • A ydych chi’n teimlo bod arnoch angen help?

I gael gwybodaeth, cyngor a chymorth, cysylltwch â’r canlynol:

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin 
Rhif ffôn: 01554 742630

Canolfan Coleshill Teras Coleshill Llanelli SA15 3BT
Neges destun: 07585561660 neu 07554916941 | e-bost: gwasanaethgofalwyrifanc@sirgar.gov.uk

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin yn darparu ystod eang o wybodaeth ar eich cyfer: 
Rhif ffôn: 0300 0200 002
Uned 3 Y Cledrau, 96 Heol y Frenhines Victoria, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 2TH

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter
www.facebook.com/carmscarers | twitter.com/CarmsCarers

Os ydych chi’n teimlo dan straen a’ch bod yn methu ag ymdopi, gallwch siarad â rhywun unrhyw bryd drwy ffonio:
Childline: 0800 11 11 | Llinell gymorth yr NSPCC – 0808 800 5000

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani