• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gofal plant/Grwpiau chwarae

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin yw'r man cychwyn delfrydol. Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad dwyieithog, diduedd a di-dâl ynghylch amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau i blant a materion yn ymwneud â chymorth i deuluoedd.  Mae hyn yn cynnwys cyngor ynghylch talu am ofal plant a gweithio yn y diwydiant gofal plant, gwybodaeth am feithrinfeydd, gwarchodwyr plant, clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, clybiau gwyliau, cylchoedd chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin yn darparu cyfleuster ar-lein i chwilio am ofal plant. Edrychwch ar www.fis.sirgar.gov.uk.  Yn ogystal â'ch helpu'n uniongyrchol, gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol eich cyfeirio at asiantaethau a sefydliadau eraill hefyd. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/08/2016

ar-lein am dani