• English
  • Hepgor gwe-lywio

Mabwysiadu

Logo

 

Mae gan Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy'n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.  Mae'r dull rhanbarthol hwn yn dod â gwasanaethau mabwysiadu profiadol a llwyddiannus at ei gilydd er budd y rhai sy'n ymwneud â mabwysiadu yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod plant yn tyfu i fyny yn rhan o deulu parhaol a chariadus nes y byddant yn oedolion. Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ac adnoddau i helpu teuluoedd i ofalu am eu plant ond, os nad yw hyn yn bosibl, mae ein Gwasanaeth Mabwysiadu yn dod o hyd i deuluoedd eraill parhaol.

Does dim gwahaniaeth os oes gennych blant yn barod, os ydych yn sengl neu'n gwpl, yn briod, yn ddi-briod neu mewn partneriaeth sifil.  Ewch i'n gwefan www.mabwysiaducgcymru.org.uk am wybodaeth ar fabwysiadu plentyn.

Bydd ein gwefan hefyd yn eich helpu chi gyda'r canlynol:

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani