• English
  • Hepgor gwe-lywio

Maethu

Banner

Ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin, mae cannoedd o blant a phobl ifanc eraill sydd angen teulu gofalgar a chariadus i'w maethu.

Drwy fod yn ofalwr maeth, gallwch helpu i wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd plentyn neu berson ifanc. Mae llawer o wahanol fathau o leoliadau gofal maeth ar gael sy'n addas i'ch anghenion a'ch amgylchiadau unigol chi.

Rydym yn chwilio am ofalwyr profiadol a newydd o bob cefndir i drawsnewid bywyd plentyn neu berson ifanc am byth. Ystyrir pob cais.

Os oes gennych natur garedig a gofalgar, tosturi at bobl ifanc, ac os ydych yn ymrwymedig ac yn llawn hwyl - rydym eisiau clywed gennych heddiw!

Main News Thumbnail

Molly, 14 oed

“Ers imi fod gyda fy nheulu maeth, rwy'n gwneud yn dda yn yr ysgol.  Mae fy mywyd wedi newid cymaint.  Mae'n teimlo'n dda bod rhywun yn fy nghefnogi. Rwy'n gwybod pwy ydw i nawr.”

Gwrandewch ar stori Molly


News Thumbnail

Tom, 10 oed 

“Pan ddes i a'm brawd i fyw gyda'n teulu maeth, roedd gen i ychydig o atal dweud ond aeth fy ngofalwyr maeth newydd â fi at therapydd lleferydd a does gen i ddim atal dweud rhagor.”

Gwrandewch ar stori Tom


News Thumbnail

Emma, 7 oed

“Mae fy rhieni maeth yn fy helpu i gyda fy lleferydd a darllen.”

Gwrandewch ar stori Emma

Hoffwn gael gwybod mwy...

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am faethu plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin, byddem yn falch iawn o glywed gennych!

Gallwch gysylltu â'n Tîm Recriwtio (Maethu) i gael sgwrs anffurfiol ac er mwyn iddynt ateb unrhyw gwestiynau drwy ffonio 0800 0933 699 neu e-bostiwch maethu@sirgar.gov.uk.

ar-lein am dani