• English
  • Hepgor gwe-lywio

Antur awyr agored

  Sgio Pen-bre

Ewch allan i'r awyr agored a mwynhau rhai o'r llwybrau beicio mynydd a'r afonydd gorau yn y wlad. Mae gennym gyfleusterau gwych ym Mhentywyn Awyr Agored a Chlwb Canŵio Llandysul sy'n gallu darparu ar gyfer pob oedran a lefel o brofiad mewn chwaraeon anturus yn yr awyr agored.

Rhowch gynnig ar gaiacio, syrffio, dringo, arfordira a mwy, neu gallwch wella'ch sgiliau yn y chwaraeon hyn. Mae'r ddwy ganolfan hefyd yn cynnal sesiynau yn ystod gwyliau'r ysgolion. Neu gallwch roi cynnig ar rywbeth gwahanol a chael gwers sgïo/eirfyrddio ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Logos partner Sgïo Pen-bre Pendine Outdoors Llandysul Paddlers

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani