• English
  • Hepgor gwe-lywio

Beicio Mynydd a Beicio

Y disgyniad olaf y Llwybr Gorlech yng Nghoedwig Brechfa gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar Vimeo.

Bellach mae gan Gymru 1,000 milltir o lwybrau beicio sy'n rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, gan gynnwys y Lôn Geltaidd sy'n wych i deuluoedd ac i'r sawl y mae beicio'n newydd iddynt.

Nid nepell o dref Llanelli y mae dau lwybr didraffig sy'n 27 milltir o hyd gyda'i gilydd, ac mae'r daith i gyd yn eithaf gwastad a chanddi olygfeydd godidog.

Mae'r ddarpariaeth yn wych yng Nghoedwig Brechfa ac yng Nghwm Rhaeadr i'r rheiny sy'n dwlu ar feicio mynydd. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.dargangfodsirgar.com.

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/08/2017

ar-lein am dani