• English
  • Hepgor gwe-lywio

Pentywyn Awyr Agored

Mae Pentywyn Awyr Agored wedi bod yn darparu llety i grwpiau a gwyliau gweithgareddau i grwpiau ysgol ac i grwpiau o bobl ifanc ac oedolion am fwy na 30 mlynedd.

Gan fod ystod eang o weithgareddau, llety, a chludiant ar gael os oes angen, tasg hawdd yw trefnu gwyliau gweithgareddau preswyl eich grŵp ac mae hyn oll ryw 5 munud ar droed o draeth arobryn Baner Las Pentywyn.

Mae llu o weithgareddau ar y safle 4 erw, gan gynnwys tŵr dringo, cyrsiau rhaffau, gwifren wibio, neuadd saethyddiaeth, a sawl gêm datrys problemau. Mae ein chwaraeon dŵr yn cael eu cynnal ar afonydd lleol ac yn y môr ar aber afon Taf sydd rhyw ddeg munud i ffwrdd yn y car.

Rydym yn defnyddio coedwig 70 erw ar gyfer nifer o weithgareddau lle mae cabanau crwn, cyrsiau cyfeiriadu, a'r 'Xtreme stream' sy'n boblogaidd tu hwnt! Mae gan Pentywyn Awyr Agored rywbeth i bawb! Ewch i'n gwefan i www.pendineoutdoors.co.uk gael rhagor o wybodaeth.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani