• English
  • Hepgor gwe-lywio

Sgïo Pen-bre

Cyfle i ddysgu sgïo ac eirafyrddio yng Nghanolfan Sgïo Pen-bre. Boed hynny'n sgïo neu eirafyrddio am y tro cyntaf, gwella eich techneg neu drefnu digwyddiad grŵp neu barti pen-blwydd, mae gan y ganolfan rywbeth i'w gynnig ichi.

Mae lluniaeth twym ac oer ar gael yn ein caffi ac ystod eang iawn o offer a dillad ar werth yn ein siop.

Mae Canolfan Sgïo Pen-bre ym Mharc Gwledig Pen-bre yn cynnig un o'r cyfleusterau diweddaraf yng Nghymru gyfan. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.parcgwledigpenbre.cymru.

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/08/2017

ar-lein am dani