• English
  • Hepgor gwe-lywio

Harbwr Porth Tywyn

Harbwr Porth TywynYng nghanol Parc Arfordirol y Mileniwm, sydd wedi ennill gwobrau lawer, y mae marina mwyaf newydd Cymru lle mae angorfeydd i 250 o fadau. Mae Marina Porth Tywyn, ar lan ogleddol aber afon Llwchwr, yn cynnig y cyfuniad perffaith o gyfleusterau hamdden i berchnogion badau, gan gynnwys parcdir wedi ei dirweddu sy'n ymestyn am 14 o filltiroedd. Gan fod y marina wedi ei leoli yn y porth i Fae Caerfyrddin, mae'n fan cychwyn delfrydol i'r sawl sydd am grwydro arfordir de a gorllewin Cymru. Yn y golwg gyferbyn â'r marina y mae Gŵyr yn ei holl ysblander, ac mae glannau gogoneddus Sir Benfro o fewn cyrraedd hwylus.

Y ffïoedd angori blynyddol

Mae gennym dri harbwr, a chyfrifir y ffïoedd angori blynyddol (Ebrill - Mawrth) fesul metr.

Y Lleoliad Y gost fesyl metr
Y marina allanol £122 ynghyd â TAW y metr (o leiaf 6m a dim mwy na 10m)*
Doc y Dwyrain £107 ynghyd â TAW y metr (5m a 6m yn unig)
Doc y Gorllewin Angorfeydd ar wely'r harbwr - £35 ynghyd â TAW y metr (5m o leiaf)
  • Codir tâl ychwanegol o £3 y mis am ddŵr ac am waredu gwastraff.
  • Mae trefniant talu trwy Ddebyd Uniongyrchol ar gael hefyd.

Badau ar Ymweliad (dim mwy na 12 noson)

Y lleoliad Y gost fesul metr
Y marina allanol £1.50 ynghyd â TAW y metr fesul noson (o leiaf 6m a dim mwy na 10m)* Ni chodir tâl am ddŵr a gwaredu gwastraff.

 

Angorfeydd tymhorol

Hyd yr arhosiad Y gost fesul metr (Ebrill - Hydref) Y gost fesul metr (Tachwedd - Mawrth)
1 mis (28 diwrnod) £1.25 y metr £1.25 per metre
2 fis (56 diwrnod) £1.05 y metr £1.05 y metr
3 mis (84 diwrnod) £0.85 y metr £0.85 y metr
4 mis (112 diwrnod) £0.75 y metr £0.75 y metr
5 mis (140 diwrnod) £0.65 y metr £0.65 y metr
6 mis (168 diwrnod) £0.60 y metr £0.60 y metr
7 mis (196 diwrnod) £0.70 y metr £0.55 y metr

 

 

 

 

 

 

  • Codir isafswm sef 6m
  • All seasonal let prices exclude VAT charged per metre per day.
  • Codir £3 y mis am ddŵr ac am waredu gwastraff

Sylwer:

  • *Yr angorfa hiraf yn y marina allanol yw 10m. Os oes angen mwy na 10m cysylltwch â ni.
  • Mae ar yr holl gwsmeriaid angen ffob allwedd, sy'n costio £15 (na chaiff ei ad-dalu), i gael mynediad i'r marina. Caniateir ichi gael dwy ffob allwedd.

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/10/2017

ar-lein am dani