• English
  • Hepgor gwe-lywio

Parc Arfordirol y Mileniwm

Bellach mae miloedd o ymwelwyr yn heidio i dde-orllewin Cymru bob blwyddyn i ddarganfod ysblander Parc Arfordirol y Mileniwm.

Bydd atgofion lu am ei brydferthwch a'i helaethrwydd gan yr holl ymwelwyr รข'r parc.

Mae'r arfordir sy'n ymestyn am 22 cilometr ar hyd glan ogleddol aber afon Llwchwr, wedi cael ei drawsnewid gan greu amrywiaeth unigryw o atyniadau i dwristiaid, cynefinoedd bywyd gwyllt, a chyfleusterau hamdden.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani