• English
  • Hepgor gwe-lywio

Parc Coetir y Mynydd Mawr

Mae natur, heb fawr ddim cymorth, wedi creu paradwys bywyd gwyllt ar y Mynydd Mawr. Bellach mae'r parc yn ymestyn dros ryw 270 o erwau o gynefinoedd naturiol trawiadol gan gynnwys rhyw 90 erw o goetir conwydd a choed collddail ar hyd glannau Gwendraeth Fawr, sy'n llifo ar hyd holl ffin ogleddol y safle.

Mae'r parc yn enghraifft ryfeddol o fywyd gwyllt yn adennill tir; mae rhai llecynnau wedi eu hailhadu, ond yn achos y rhan fwyaf o'r tomenni gwastraff a'r hen gaeau mae bywyd gwyllt wedi dychwelyd yno mewn modd naturiol.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani