• English
  • Hepgor gwe-lywio

Parc Gwledig Pen-bre

Mae Parc Gwledig Pen-bre wedi ei drawsnewid yn un o'r prif atyniadau i ymwelwyr yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o'r arfordir a chefn gwlad. 

Gan edrych dros Fae Caerfyrddin a gogoniant Gŵyr, mae traeth euraidd Cefn Sidan yn ymestyn am wyth milltir ar hyd yr arfordir.

Mae gennym bopeth ar eich cyfer gan gynnwys safleoedd carafanio a gwersylla (sydd â chysylltiadau trydan), 550 o erwau o goetiroedd dymunol, llethr sgïo sych 130 o fetrau, ynghyd â'r rhedfa dobogan hiraf yng Nghymru - gan gynnig diwrnod delfrydol i'r teulu cyfan neu gyfle i gael gwyliau ymlaciol mewn llecyn dymunol dros ben.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Parc Gwledig Pen-bre
Pen-bre SA16 0EJ

Rhif ffôn: 01554 742424
E-bost: CampPembrey@sirgar.gov.uk | Gwefan: www.parcgwledigpenbre.cymru

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/07/2017

ar-lein am dani