• English
  • Hepgor gwe-lywio

Iechyd yr Amgylchedd

Mae ein Tîm Iechyd yr Amgylchedd yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau amgylchedd naturiol ac atyniadau diwylliannol Sir Gaerfyrddin, ac mae’n cydweithio â’r bobl leol, ymwelwyr â’r sir a busnesau i ddatrys unrhyw gwynion.

Mae ein harolygwyr iechyd anifeiliaid yn gyfrifol am orfodi deddfwriaeth lles ac iechyd anifeiliaid sy'n amddiffyn lles anifeiliaid ar ffermydd, mewn marchnadoedd ac wrth iddynt gael eu cludo.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Os ydych yn cynnal busnes yn Sir Gaerfyrddin, mae angen ichi fod yn ymwybodol o’r cyfrifoldebau iechyd a diogelwch sydd gennych i’ch staff a’ch cwsmeriaid.


News Thumbnail

Unrhyw un sydd wedi cael tyllu’r corff yn ddiweddar i wirio’r toddiant ôl-ofal a roddwyd iddynt o bosibl, yn dilyn achosion o haint ffugmonas mewn rhannau eraill o’r DU.

ar-lein am dani