• English
  • Hepgor gwe-lywio

Llyfrgelloedd ac Archifau

P'un a ydych yn ddarllenydd brwd, yn mwynhau ffilmiau, yn caru cerddoriaeth, neu'n awyddus i gael newyddion diweddaraf yr ardal leol a’r byd, gall ein llyfrgelloedd fodloni'ch anghenion gyda'u dewis eang o lyfrau, DVDs, CDs, gwasanaethau ar-lein, papurau newydd a chylchgronau - mae rhywbeth yno i bawb! Gyda mwy na hanner miliwn o lyfrau rhwng 3 llyfrgell ranbarthol, 13 llyfrgell gangen a theithiol fyddwch chi byth yn rhy bell i ffwrdd o ganolfan wybodaeth.

Mae cyfrifiaduron cyhoeddus a Wi-Fi ar gael yn yr holl lyfrgelloedd.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Beth sy'n newydd yn ein Llyfgell Digidol?

  • ArtistWorks: Yn darparu hyfforddiant o safon fyd eang ar gyfer aelodau llyfrgelloedd drwy wersi fideo ar eich cyflymder eich hun gan bobl broffesiynol o fyd cerddoriaeth a chelfyddyd sydd wedi ennill gwobrau Grammy.
  • 'Law and Business': Yn crynhoi statudau ac offerynnau statudol sy'n ymwneud â dechrau, tyfu a gweithredu busnes yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.
  • 'Law and Rights': Adnodd gyfreithiol sy'n berthnasol ac yn cael ei ddiweddaru bob dydd. Ar gael i unrhyw un sydd â chwestiynau am yr hawliau a’r cyfrifoldebau sydd yn gysylltiedig â byw, gweithio neu’n gysylltiedig â byw ym Mhrydain.

Ymwelwch â'n Llyfrgell Digidol


News Thumbnail

Mae Llyfrgell Llandeilo bellach wedi symud!

Mae Llyfrgell Llandeilo bellach wedi symud i Heol Cilgant, Llandeilo.

Ewch i'n tudalen Llyfrgell Llandeilo i weld pryd rydym ar agor, yn ogystal â pha wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael.


News Thumbnail

Am y wybodaeth ddiweddaraf...

Hoffwch ni ar Facebook | Dilynwch ni ar Twitter

ar-lein am dani