• English
  • Hepgor gwe-lywio

Llyfrgelloedd ac Archifau

P'un a ydych yn ddarllenydd brwd, yn mwynhau ffilmiau, yn caru cerddoriaeth, neu'n awyddus i gael newyddion diweddaraf yr ardal leol a’r byd, gall ein llyfrgelloedd fodloni'ch anghenion gyda'u dewis eang o lyfrau, DVDs, CDs, gwasanaethau ar-lein, papurau newydd a chylchgronau - mae rhywbeth yno i bawb! Gyda mwy na hanner miliwn o lyfrau rhwng 3 llyfrgell ranbarthol, 13 llyfrgell gangen a theithiol fyddwch chi byth yn rhy bell i ffwrdd o ganolfan wybodaeth.

Mae cyfrifiaduron cyhoeddus a Wi-Fi ar gael yn yr holl lyfrgelloedd.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Bydd llyfrgell Llandeilo ar gau i’r cyhoedd o ddydd Sadwrn Chwefror 18fed i ganiatáu staff i symud y deunyddiau i'r lleoliad newydd yn Adeilad Bwrdeistrefol.

Bydd llyfrgell deithiol ar gael ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener 10 -4yp a dydd Sadwrn 10- 1yp.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd yr holl wasanaethau arferol yn dal i fod ar gael ar draws ein llyfrgelloedd eraill.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd a'ch cydweithrediad ac yn edrych ymlaen at groesawu chi i'r llyfrgell newydd.


News Thumbnail

Am y wybodaeth ddiweddaraf...

Hoffwch ni ar Facebook | Dilynwch ni ar Twitter

ar-lein am dani