• English
  • Hepgor gwe-lywio

Llyfrgelloedd ac Archifau

P'un a ydych yn ddarllenydd brwd, yn mwynhau ffilmiau, yn caru cerddoriaeth, neu'n awyddus i gael newyddion diweddaraf yr ardal leol a’r byd, gall ein llyfrgelloedd fodloni'ch anghenion gyda'u dewis eang o lyfrau, DVDs, CDs, gwasanaethau ar-lein, papurau newydd a chylchgronau - mae rhywbeth yno i bawb! Gyda mwy na hanner miliwn o lyfrau rhwng 3 llyfrgell ranbarthol, 13 llyfrgell gangen a theithiol fyddwch chi byth yn rhy bell i ffwrdd o ganolfan wybodaeth.

Mae cyfrifiaduron cyhoeddus a Wi-Fi ar gael yn yr holl lyfrgelloedd.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Wythnos "Get Online": 2il - 8fed Hydref

Ymunwch â ni i ddathlu Wythnos Get Online!  Nod Wythnos Get Online 2017 yw helpu 15.2 miliwn o bobl yn y DU sydd heb fod yn gwneud defnydd llawn o'r rhyngrwyd.  Y thema eleni yw "Try 1 Thing" sef defnyddio'r rhyngrwyd i wneud un peth y byddech chi fel arfer yn ei wneud mewn siop, banc, meddygfa, fferyllfa neu dros y ffôn hyd yn oed. 

P'un ai ydych yn newydd i fyd y rhyngrwyd neu angen ychydig o gymorth i gael y gorau o wasanaethau ar-lein, mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yma i'ch helpu chi i gymryd y cam nesaf.

Ewch i'n hystafell Newyddion am fwy o wybodaeth


News Thumbnail

Mae Llyfrgell Llandeilo bellach wedi symud!

Mae Llyfrgell Llandeilo bellach wedi symud i Heol Cilgant, Llandeilo.

Ewch i'n tudalen Llyfrgell Llandeilo i weld pryd rydym ar agor, yn ogystal â pha wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael.


News Thumbnail

Am y wybodaeth ddiweddaraf...

Hoffwch ni ar Facebook | Dilynwch ni ar Twitter

ar-lein am dani