• English
  • Hepgor gwe-lywio

Archifau & Hanes Teulu

Familyhistory

Mae gennym wasanaeth hanes teuluol cynhwysfawr yn Llyfrgelloedd Caerfyrddin a Llanelli. Gydag archifo digidol a thechnoleg, mae'r wybodaeth nawr yn haws cael gafael.

Gall ymchwilwyr bori lawr o gasgliadau , dogfennau a chael mynediad am ddim i’r ddau wefan Ancestry a Findmypast.co.uk.

Mae Llyfrgell CaerfyrddinLlanelli a Rhydaman ar agor chwe diwrnod yr wythnos, ac yn cynnig Ystafell TG ynghyd â'r adran ymchwil i helpu a chynorthwyo gydag ymchwil hanes teulu.

Apwyntiadau un i un gyda staff y llyfrgell ac archif ar gael ar ddydd Mercher yn Llanelli, dydd Iau yng Nghaerfyrddin a dydd Gwener yn Rhydaman ar gyfer y rhai sydd ag anghenion neu chwiliadau mwy penodol.

Yn ystod y sesiynau hyn, byddwch yn cael eich cyfeirio at y casgliadau a gwasanaethau perthnasol sydd a'r Llyfrgelloedd ac Archifau Sir Gaerfyrddin i'w gynnig. Bydd cymorth yn cael ei gynnig i gyrchu gwybodaeth ar wefannau Achyddol yn ogystal â bod yn gallu gweld casgliadau cysylltiedig eraill fel mapiau, papurau newydd, Casgliadau Lleol a chronfeydd data eraill.

Sut i gysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad un-i-un cysylltwch â ni. Rhaid archebu'r sesiynau awr hyn ymlaen llaw drwy gysylltu â'r llyfrgell berthnasol neu e-bostiwch: FHS@sirgar.gov.uk.

  • Llyfrgell Llanelli: 01554 744327 
  • Llyfrgell Caerfyrddin: 01267 224824
  • Llyfrgell Rhydaman: 01269 598360

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/04/2017

ar-lein am dani