• English
 • Hepgor gwe-lywio

Llyfrgell Llanelli

Gwasanaethau a chyfleusterau

 • Llyfrau cynnwys dewis eang o deitlau Print Bras & Llyfrau Llafar
 • Adnoddau Cyfeirio - casgliad hanes lleol helaeth, cyfeirlyfrau, blwyddlyfrau, cyhoeddiadau arbenigol
 • Mynediad am ddim i adnoddau Hanes Teulu megis Ancestry.
 • DVDs a CDs i'w hurio
 • Cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus - Mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), cadw i USB
 • Mynediad i dysgu cyfrifiadurol Learndirect
 • Wi-Fi Am ddim
 • Cyfleuster argraffu a llungopïo
 • Sgrin plasma
 • Ardal Coffi
 • Toiledau cyhoeddus a newid gyfleuster Babi
 • Neuadd Athenaeum ar gael i'w hurio fel Priodas, Swyddogaeth neu leoliad Arddangosfa
  Ystafell Fred Roberts - cyfarfod llai neu leoliad arddangosfa

Gwybodaeth i ymwelwyr

Oriau agor

Dydd Benthyca, Ymchwil a Cerddoriaeth TG a Cherddoriaeth
Dydd Llun 9:00 - 19:00 9:00 - 18:00
Dydd Mawrth 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00
Dydd Mercher 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00
Dydd Iau 9:00 - 19:00 9:00 - 18:00
Dydd Gwener 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00
Dydd Sadwrn 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00

WifiSut i ddod o hyd i ni: 
Llyfrgell Llanelli, Vaughan Street, Llanelli, SA15 3AS

Ffôn: 01554 744327
E-bost: llyfrgell@sirgar.gov.uk

Ddim yn siŵr beth i'w ddarllen? 
Rhowch gynnig ar rywbeth newydd ac ymuno â grŵp darllen. Gofynnwch i aelod o staff am fanylion.

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/02/2017

ar-lein am dani