• English
  • Hepgor gwe-lywio

e-Lyfrau llafar

Borrowbox - Benthyg, lawrlwytho a mwynhau yma. Eich llyfrgell mean un ap.

Beth yw BorrowBox?

Mae BorrowBox yn wasanaeth ar-lein newydd y mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn falch o'i gynnig. Mae modd defnyddio BorrowBox ar gyfrifiadur personol / Mac gartref, neu ar hyd y lle ar eich dyfais android neu Apple. Y cyfan y mae'n rhaid ichi ei wneud yw lawrlwytho'r ap yn rhad ac am ddim o'ch siop apiau a llenwi'r manylion ac wedyn byddwch yn cael mynediad ar unwaith i restr gynyddol o e-lyfrau ac e-lyfrau llafar!
Drwy ap BorrowBox mae'n hawdd pori drwy e-lyfrau ac e-lyfrau llafar eich llyfrgell, ac wedyn eu benthyca a'u darllen neu wrando arnynt unrhyw le.

Sut ydw i'n defnyddio BorrowBox?

1. Ymunwch â'r llyfrgell os nad ydych eisoes yn aelod
2. Ar eich llechen/ffôn clyfar lawrlwythwch yr ap BorrowBox drwy eich siop apiau. Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur personol neu Mac ewch yn uniongyrchol i BorrowBox.
3. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin a chreu cyfrif gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell.
4. Ewch ati i bori drwy'r casgliad 24/7 yn ôl teitl, awdur neu gategori. Gallwch gael cip ymlaen llaw ar y llyfrau cyn eu benthyca. Ewch ati i gadarnhau eich dewis neu roi lyfr ar gadw ar gyfer adeg arall.
5. Lawrlwythwch y llyfr ar unwaith neu ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod benthyca. Pan fydd llyfrau a roddwyd ar gadw yn barod i'w lawrlwytho bydd e-bost yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad cofrestredig (wedi'i ddiweddaru drwy "My Account").
6. Ar ôl mewngofnodi mae gan BorrowBox adran cymorth gynhwysfawr ac mae hefyd yn darparu cymorth technegol drwy support@bolindadigital.com 

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani