• English
  • Hepgor gwe-lywio

e-Lyfrau

Ebooks_cyYr unig bethau sydd eu hangen i ddechrau arni yw rhif cerdyn llyfrgell, rhif PIN a chyfrifiadur personol (PC) neu MAC sydd wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd.

Gall eich rhif PIN cael ei darganfod yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd ar draws y sir. Y cyfan sydd angen i chi ei roi i ni yn fath o ID sy'n dangos eich enw a phrawf o eich cyfeiriad (Trwydded Yrru, Bil Gwasanaeth ayyb). Ni ellir rhifau PIN cael ei darganfod dros y ffôn neu e-bost.

Pan fyddwch wedi lawrlwytho eich e-lyfr i'ch PC neu MAC gallwch ei drosglwyddo i un o'r gwahanol e-ddarllenwyr, llechi a ffonau clyfar.

Fodd bynnag, ni fydd y gwasanaeth yn gweithio ar yr holl lwyfannau a theclynnau, gan gynnwys rhai Kindle. Mae'n rhaid bod teclynnau'n derbyn protocol DRM (rheoli hawliau digidol) ac yn gallu lawrlwytho'r feddalwedd am ddim sy'n rheoli'r gwasanaeth e-lyfrau.

Rydym ni'n awgrymu eich bod yn darllen y wybodaeth dechnegol a'r atebion i gwestiynau eraill yn yr adran Cwestiynau Cyffredin ar y wefan cyn dechrau arni, neu os bydd problemau'n codi. Hefyd, mae'n bosibl y bydd angen ichi ddarllen cyfarwyddiadau eich teclyn.

21 diwrnod yw'r cyfnod benthyg a bydd yr e-lyfr yn darfod ar ôl hynny ac ni fydd modd ei ddarllen ar eich cyfrifiadur neu ddarllenydd e-lyfrau. Wedyn, bydd modd i ddefnyddiwr arall lawrlwytho'r e-lyfr.

Nac ydych. Os nad ydych chi wedi gorffen yr e-lyfr, cewch ei lawrlwytho eto os nad oes neb arall wedi'i archebu. Os oes archeb wedi'i gwneud, bydd angen ichi ychwanegu eich manylion at y rhestr aros a byddwch yn cael gwybod pan fydd yr e-lyfr ar gael i'w fenthyg.

Ar gyfer defnyddwyr PC / MAC ac am yr holl ddarllenwyr sydd yn gydnaws â Rheolaeth Cyfyngiadau Digidol (RCD), bydd yr eLyfrau yn cael eu llwytho i lawr gan defnyddio'r meddalwedd safonol am eLyfrau, Adobe Digital Editions.

Y tro cyntaf y byddwch yn ceisio lawrlwytho e-lyfr byddwch yn cael cyfarwyddyd i lawrlwytho a gosod Adobe Digital Editions os nad yw'r feddalwedd hon ar eich cyfrifiadur yn barod.

Ydych. Mae'r gwasanaeth e-lyfrau'n caniatáu ichi archebu e-lyfr sydd wedi cael ei lawrlwytho. Os ydych chi am gynnwys eich cyfeiriad e-bost gyda'r archeb byddwn yn rhoi gwybod ichi cyn gynted ag y bydd y teitl ar gael.

Bydd y gwasanaeth e-lyfrau yn caniatáu 3 diwrnod i chi lawrlwytho'r e-lyfr. Wedi hynny bydd yr e-lyfr yn cael ei gynnig i'r nesaf ar y rhestr aros neu'n cael ei ddychwelyd i'r gronfa e-lyfrau i gael ei gyrchu gan ddefnyddwyr eraill.

Dolenni defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani