• English
 • Hepgor gwe-lywio

Hurio Stafell

Ydych chi'n chwilio am le i gynnal swyddogaeth? Edrychwch dim pellach, mae gan Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin nifer o leoliadau fforddiadwy a hyblyg i'w llogi yn Llyfrgell Llanelli.

P'un a ydych yn chwilio i gynnal cyfweliadau, orielau celf, cynadleddau, cyrsiau hyfforddi neu gyfarfodydd gennym le ar gyfer eich anghenion. Mae gan bob ystafell llyfrgell fynediad i; Wi-fi, cyfleusterau toiled, byrddau a chadeiriau. 

Neuadd Athenaeum:

Mae’r neuadd hardd hyn yn Radd 2 Rhestredig ac yn un o'r adeiladau hynaf yn y dref. Mae'r neuadd eang, ddeniadol yn darparu ar gyfer ystod eang o swyddogaethau - gan gynnwys priodasau, cyngherddau, cynadleddau a chyfarfodydd cyffredinol. Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer arddangosfeydd celf a chrefft a pherfformiadau cerddoriaeth / theatr.

Mae ein Neuadd Athenaeum ar gael i'w llogi fel lleoliad ar gyfer Priodas, Swyddogaeth neu Arddangosfeydd.

Ystafell Fred Roberts:

Mae'r ystafell Fred Roberts yn perffaith ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau llai o faint ac mae hefyd yn lleoliad rhagorol i gynnal amrywiaeth o arddangosfeydd.

Ystafell Gyfarfod:

Mae'r ystafell gyfarfod hyn wedi ei lleoli ar lawr cyntaf Llyfrgell Llanelli ac yn wych ar gyfer cyfarfodydd llai, cynnal cyfweliadau neu fel gofod ochr yn ochr â'r Neuadd Athenaeum ar gyfer arlwyo.

Am fanylion pellach, neu i archebu un or ystafelloedd cyswlltwch â Giovanna Sinfield ar 01554 744327 or e-bostiwch: GSinfield@sirgar.gov.uk.

Oriel:

Gall grwpiau ac unigolion logi'r Oriel ar gyfer arddangosfeydd, cyfarfodydd, lansiadau llyfrau, Ioga, ymweliadau ag ysgolion, sioeau ffilm a.y.b. Mae'r oriel yn ystafell agored mawr gyda waliau gwyn, sy’n cael digon o olau a aer, wedi leoli ar y llawr cyntaf gyda mynediad trwy lifft neu'r grisiau. Mae yna le i 60 o gadeiriau.

Ystafell Gynadledda:

 • Ystafell Gynadledda all eistedd 8 o bobl yn gyfforddus.
 • Wedi'i leoli ar y llawr cyntaf gyda mynediad trwy lifft neu'r grisiau.

Am fanylion pellach, neu i archebu un or ystafelloedd cyswlltwch â Janet Lewis ar 01269 598360 neu e-bostiwch: JanetLewis@sirgar.gov.uk.

Galeri:

Mae ystafell eang a gweithredol yn ddelfrydol ar gyfer ystod o weithgareddau – arddangosfeydd Celf a Chrefft, cyngherddau bychain, cynadleddau, a digwyddiadau cymunedol amrywiol.

 • Yn medru cynnwys hyd at 60 o bobl yn eistedd.
 • WiFi di-dâl
 • Mynediad i’r anabl drwy lifft.
 • Toiledau 

Ystafell Gyfarfod 1:

 • Cynadleddau mawr, gofod pleserus ag awyrog sydd yn medru cynnwys hyd at 40 o bobl yn eistedd yn gyffyrddus.
 • WiFi di-dâl
 • Mynediad i’r anabl drwy lifft.
 • Toiledau

Ystafell Gyfarfod 2:

 • Yn ddelfrydol ar gyfer dosbarthiadau bach, cyfweliadau, ayb.
 • WiFi di-dâl
 • Mynediad i’r anabl drwy lifft.
 • Toiledau

Am fanylion pellach, neu i archebu un or ystafelloedd cyswlltwch â Georgina Davies ar 01267 224824 or e-bostiwch: GeoDavies@sirgar.gov.uk

Prisiau Hurio Ystafelloedd

Hyd yr arhosiad Ffi
Yr awr £15
Sesiwn 2.5 - 4 awr £35
Diwrnod (09:00 - 16:30) £65
Noswaith (17:00 - 22:00) £100
Cyfradd wythnosol am arddangosfa Y fwyaf o £250 neu 30% ffi comisiwn ar unrhyw werthiannau yn ystod yr arddangosfa
Pris Hurio Oriel/ Ystafell am wythnos yn cynnwys Perfformiad Cyhoeddus (yn cynnwys un aelod staff) £250 am sefydliad di-elw
£300 sefydliad sydd yn gwneud elw

*Taflunydd ar gael i’w hurio am £10 am bob sesiwn.

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/11/2016

ar-lein am dani