• English
  • Hepgor gwe-lywio

Llyfrgell Deithiol

A yw'n anodd ichi gyrraedd eich llyfrgell agosaf, neu a hoffech chi gael dewis arall? Bydd y gwasanaeth deithiol newydd yn darparu gwasanaethau digidol yn uniongyrchol i ddefnyddwyr cymunedol, a bydd modd eu cyrchu ar-lein trwy Wi-Fi y llyfrgell deithiol sydd am ddim, gan gadw defnyddwyr mewn cysylltiad â'r gymuned ehangach a'r byd a'r betws.

Beth sydd ar gael ar y Llyfrgell Deithiol?

Mae gan bob fan ddetholiad o lyfrau i oedolion a phlant, yn Gymraeg ac yn Saesneg, gan gynnwys ffuglen a llyfrau ffeithiol poblogaidd, yn ogystal â llyfrau print bras. Hefyd mae detholiad o DVDs a chryno ddisgiau ar gael. Bydd y llyfrgelloedd deithiol newydd yn darparu mynediad i iPads, cyfleusterau argraffu a llungopïo, ystod o wasanaethau sy'n cynnwys credyd cynhwysol, cyngor ar bopeth a hyd yn oed cyfleoedd chwilio am swyddi.

Beth os nad oes gan y Llyfrgell Deithiol y math o lyfrau rwy'n hoffi eu darllen?

Gallwch wneud cais am unrhyw eitem o unrhyw un o'r llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin YN RHAD AC AM DDIM drwy ein catalog ar-lein neu drwy staff y llyfrgell deithiol. Gallwch wneud cais am eitemau eraill am dâl bychan.

Lleoliadau

Am fwy o wybodaeth am leoliadau, cysylltwch â Tracey Davies ar TLDavies@carmarthenshire.gov.uk neu ffoniwch 01267 224830.

Dre/Pentref (Taith 1) Lleoliad Amser
Llangadog Canolfan Gymunedol 9:45 - 12:45
Llanddeusant Wrth ochr i blwch llythyrau 13:30 - 15:00

 

Dre/Pentref (Taith 2) Lleoliad Amser
Ffarmers Neuadd y Pentref/Swyddfa Bost 9:45 - 10:45
Talyllychau Cilfan gyferbyn y tai cyngor  11:00 - 13:00
Brechfa Neuadd Eglwys 14:15 - 16:00

 

Dre/Pentref (Taith 3) Lleoliad Amser
Rhydcymerau Cilfan wrth ochr i'r hên ysgol 10:00 - 12:00
Dre/Pentref (Taith 1) Lleoliad Amser
Hendy Clwb Rygbi 10:00 - 13:00

 

Dre/Pentref (Taith 2) Lleoliad Amser
Parc y Rhos, Cwmann Wrth ochr y cae rygbi 10:00 - 12:00
Llanybydder Canolfan Gymunedol 12:15 - 13:30
Llanllwni TL Thomas - maes parcio staff 14:15 - 16:00

 

Dre/Pentref (Route 3) Lleoliad Amser
Login Canolfan Ffynnonwen 09:30 - 10:30
Llanglydwen Y Bont 10:45 - 12:45
Llanboidy Maes parcio'r Ganolfan Ailgylchu 13:30 - 15:30
Dre/Pentref (Taith 1) Lleoliad Amser
Trimsaran Maes parcio'r Canolfan Hamdden 9:30 - 11:15
Mynyddygarreg Y Pentref  11:30 - 12:30
Glanyferri Maes parcio 13:15 - 16:15 

 

Dre/Pentref (Taith 2) Lleoliad Amser
Cilycwm Cilfan gyferbyn y tai cyngor  10:00 - 11:00
Llanwrda Swyddfa Bost                         11:30 - 12:30

 

 

 

Dre/Pentref (Taith 3) Lleoliad Amser
Drefach Felindre Melin Wlân/Oaklands               09:45 - 12:00
Tanglwst Y Pentref  12:15 - 13:15
Cynwyl Elfed Wrth ochr yr ysgol 14:15 - 16:15

 

 

 

Dre/Pentref (Taith 1) Lleoliad Amser
Llannon Erw Las 9:45 - 11:30
Drefach Top Brynglas nesa i'r maes parcio 11:45 - 13:45
Mynydd Cerrig Clwb Gweithwyr 14:30 - 16:00

 

Dre/Pentref (Taith 2) Lleoliad Amser
Llanfynydd Tafarn Pen y Bont 9:45 - 11:15
Nantgaredig Heol yr Orsaf 11:45 - 13:45
Capel Dewi Tywi View  14:30 - 15:30

 

Dre/Pentref (Taith 3) Lleoliad Amser
Blaenwaun Y Pentref  09:30 - 10:30
Trelech Sgwâr wrth ochr y Capel 10:45 - 12:30
Meidrim Eglwys Dewi Sant 13:30 - 16:30
Dre/Pentref (Taith 1) Lleoliad Amser
Pentywyn Maes parcio'r traeth nesa i'r amgueddfa 09:45 - 12:30
Llansadwrnen Maes parcio'r Eglwys 12:45 - 13:45
Talacharn Maes parcio 14:30 - 16:15

 

Dre/Pentref (Taith 2) Lleoliad Amser
Llanybri Wrth ochr y gofeb 09:30 - 10:30
Llansteffan Maes parcio'r traeth 10:45 - 13:30
Llangain Neuadd Goffa 14:15 - 15:15

 

Dre/Pentref (Taith 3) Lleoliad Amser
Peniel Neuadd Gymunedol 09:30 - 11:00
Llanpumsaint Wrth ochr yr ysgol  11:30 - 12:30
Pencader Neuadd y Pentre 13:30 - 15:30

Gwasanaethau i bobl sy'n gaeth i'w cartrefi

Rydym yn darparu gwasanaeth am ddim ledled y sir sy'n dod â'r llyfrgell i'ch drws os ydych yn analluog oherwydd:

  • Salwch
  • Eiddilwch
  • Eich bod yn methu teithio i'ch llyfrgell leol bellach
  • Anabledd

Mae'r gwasanaeth ar gael bob tair wythnos sy'n golygu bod modd cadw llyfr am y cyfnod benthyca llawn. Yn ystod ein hymweliad rydym yn dosbarthu ac yn casglu llyfrau a/neu lyfrau llafar.

Ar ôl sgwrs gychwynnol dros y ffôn i gael gwybod am eich anghenion a'r math o lyfrau rydych yn hoffi eu darllen, gallwch naill ai rhoi rhestr o'r llyfrau yr hoffech eu darllen i'r gyrrwr, neu gall ein llyfrgellydd profiadol a gwybodus ddewis y llyfrau i chi. Os oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd gallwch archebu eich hoff lyfrau a byddant yn cael eu dosbarthu cyn gynted ag y byddant ar gael.

Oherwydd adnoddau prin mae rhestr aros weithiau ond rydym yn gweithio'n galed i gael gwared â'r oedi. I gael gwybod a ydych yn gymwys i gael y gwasanaeth hwn cysylltwch â Patrick Williams drwy ffonio 01267 224835.

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/06/2017

ar-lein am dani