• English
  • Hepgor gwe-lywio

Ymuno a Menthyg

Gall unrhyw berson sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn Sir Gaerfyrddin ddod yn aelod o unrhyw un o'r Llyfrgelloedd Rhanbarthol, Cangen neu Deithiol yn y Sir. Y cyfan sydd angen ichi ei wneud yw llenwi'r ffurflen aelodaeth, dangos rhywbeth sy'n cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad ac yna gallwch chi ddechrau defnyddio'r llyfrgell.

Yn ogystal, mae'n bosibl ichi ymuno ar-lein, ond byddwch yn ymwybodol y bydd yn rhaid ichi gyflwyno prawf o bwy ydych chi yn eich llyfrgell leol cyn y bydd eich cyfrif yn gweithio'n iawn.

Gellir ymuno â'r llyfrgell AM DDIM ac ar ôl ichi gael eich cerdyn, gall oedolion fenthyg deunydd o'r categorïau canlynol:

Categori Faint o eitemau? Pa mor hir y gallaf eu benthyg am?
Llyfrau / Llyfrau llafar Hyd at 20 Hyd at 21 diwrnod
CD/eLyfrau Sain/CD Roms Hyd at 20 Hyd at 21 diwrnod
eLyfrau Hyd at 10 Hyd at 21 diwrnod
DVDs* Hyd at 5 Hyd at 7 diwrnod

Mae'r staff yno i'ch helpu chi felly peidiwch â bod ofn gofyn os na allwch chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano neu os oes angen gwybodaeth arnoch.

A oes modd i mi gadw'r eitem(au) am fwy o amser?

Gellir adnewyddu unrhyw eitem os nad oes rhywun arall wedi gwneud cais amdano. Er mwyn adnewyddu eitemau, cysylltwch â'ch llyfrgell leol cyn i'r cyfnod benthyg ddod i ben, neu dewch â'r eitemau yn ôl i'r llyfrgell a bydd un o staff y llyfrgell yn adnewyddu'r eitemau ichi.

Os yw'n well gennych ddefnyddio'r rhyngrwyd, ewch i'n catalog llyfrgelloedd lle bydd modd ichi adnewyddu o'r fan honno - gofynnwch i'ch llyfrgell leol anfon rhif PIN eich cyfrif atoch er mwyn ichi gael mynediad i'r gwasanaeth ar-lein.

 

Llyfrgelloedd ar-lein - Ymuno, archebu, adnewyddu

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/08/2016

ar-lein am dani