• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cynllun Prawf Oedran Validate

Validate

Rydym ni, ar y cyd â Heddlu Dyfed-Powys, yn cefnogi'r cynllun prawf oedran cenedlaethol Validate ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed.

Y nod yw sicrhau bod nwyddau â chyfyngiadau o ran oedran ond yn cael eu gwerthu i'r bobl sydd â hawl gyfreithiol i'w prynu nhw ac mae'r cynllun hefyd yn helpu'r bobl hynny sydd efallai'n edrych yn iau nag ydynt i brofi eu hoedran.

Rydym yn cynnal ymarferion prawf-brynu yn gyson drwy ddefnyddio gwirfoddolwyr ifanc i weld a ydynt yn cael eu herio ynghylch eu hoedran wrth geisio prynu eitemau megis alcohol, cynnyrch tybaco neu doddyddion.

Dolenni defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani