• English
  • Hepgor gwe-lywio

Tai

P’un a ydych yn berchennog tŷ sydd am wella eich eiddo, neu’n chwilio am y tŷ delfrydol ichi ei rentu neu ei brynu, gallwn ni eich helpu. 

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Cynlluniau i godi tai Cyngor newydd

Bydd dros 60 o dai cyngor newydd yn cael eu hadeiladu yn Sir Gaerfyrddin dros y ddwy flynedd nesaf gan ddefnyddio buddsoddiad o £8.5 miliwn i dyfu stoc dai’r awdurdod lleol.


News Thumbnail

Dweud euch dweud

Rydym ni am gael eich barn am rent - sut mae'n cael ei wario, a faint y dylech chi ei dalu.
A ddylai tenantiaid dalu mwy am dŷ y mae galw mawr amdano? Sut y dylid defnyddio'r arian rhent rydych chi'n ei dalu?

Cwblhewch yr harolwg Rhent

ar-lein am dani