• English
  • Hepgor gwe-lywio

Talu eich rhent

Mae nifer o ffyrdd i dalu eich rhent – dewiswch pa un yw'r gorau i chi. Y ffordd hawsaf i dalu eich rhent yw drwy Ddebyd Uniongyrchol. Bob mis, mae pawb sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill gwobr o £200!

Os ydych yn ansicr ynglŷn â faint o rent sydd angen ichi ei dalu gallwch ffonio ni ar 01267 234567 (ddydd Llun - ddydd Gwener) neu anfonwch e-bost at: MaeRhentynBwysig@sirgar.gov.uk. Bydd angen ichi ddarparu eich cyfeirnod cyfrif, sy'n 13 neu 14 o ddigidau.

Y ffordd hawsaf o dalu eich rhent yw drwy Ddebyd Uniongyrchol! Pan fyddwch wedi ei drefnu, bydd eich rhent yn cael ei dalu ar amser bob mis heb fod angen ichi wneud unrhyw beth. Gadewch i ni ddelio ag e. Y cyfan sydd angen ichi ei wneud yw cysylltu â ni a gallwn drefnu'r Debyd Uniongyrchol dros y ffôn, neu gallwn drefnu bod ffurflen yn cael ei hanfon atoch, os yw'n well gennych.

Gallwch dalu eich Debyd Uniongyrchol ar unrhiw ddiwrnod rhwng y 1af a'r 28ain o'r mis. I gael cymorth ar sefydlu debyd uniongyrchol, ffoniwch ni ar 01267 228938.

Os byddwch yn talu eich rhent drwy Ddebyd Uniongyrchol gallech ennill £200!

Mae enw pawb sy'n talu trwy ddebyd uniongyrchol yn cael ei gynnwys mewn raffl fawr bob mis am gyfle i ennill £200.

Gwneud cais am ffurflen Debyd Uniongyrchol

Gallwch ddefnyddio eich cerdyn debyd Maestro, Solo neu Visa i dalu eich rhent ar-lein. Bydd angen rhif cyfeirnod eich cyfrif rhent arnoch, sy'n 13 neu 14 o ddigidau, i dalu.

Talu eich rhent

  • Ffoniwch 01267 228686 i wneud taliad cerdyn debyd/credyd gyda aelod o staff yn ystod oriau’r swyddfa.
  • Fel arall, gallwch ffonio 01267 679900. Mae hwn yn wasanaeth taliadau ffôn awtomataidd ar gael 24/7 a fydd angen rhif cyfeirnod eich cyfrif rhent arnoch, sy'n 13 neu 14 o ddigidau, i dalu.

Gallwch dalu eich rhent yn bersonol gydag arian parod, siec neu gerdyn yn unrhyw un o'n 3 Swyddfeydd Talu rhwng 8.45am a 5pm, ddydd Llun i ddydd Iau a Dydd Gwener 8.45 – 4.30.

Gellir defnyddio cerdyn banc Giro hefyd i dalu eich rhent naill ai yn Swyddfa'r Post neu yn un o'n Swyddfeydd Talu.

Os nad oes gennych chi gerdyn banc Giro, gall y tîm Rhenti Tai archebu un ar eich cyfer. Cysylltwch â nhw drwy ffonio 01267 228938 neu anfonwch e-bost at MaeRhentynBwysig@sirgar.gov.uk.

Gwneud cais am gerdyn banc Giro

Rhagor o wybodaeth am eich rhent...

Ydych chi'n cael anhawster i dalu eich rhent?

Os ydych chi'n cael anhawster i dalu eich rhent, mae'n hynod o bwysig eich bod yn cysylltu â ni cyn gynted â phosibl. Rydym yma i'ch helpu a byddwn yn eich cynghori ynghylch pa gamau i'w cymryd.

Gallech golli eich cartref os na fyddwch yn cysylltu â ni ac yn peidio â thalu eich rhent.

Rhent yn bwysig 

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/03/2017

ar-lein am dani