• English
  • Hepgor gwe-lywio

Tenantiaid Cyngor/Cymdeithas Dai

Mae gennych chi ran bwysig iawn i’w chwarae yn y ffordd y mae ein gwasanaethau tai yn cael eu darparu. Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch barn ac yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod ein gwasanaethau yn diwallu eich anghenion.

Gallwch gael gwybod:

Dewch i gymryd rhan

I gyfrannu gyda thenantiaid eraill, at wneud newidiadau cadarnhaol i'r ffordd y mae eich gwasanaethau'n cael eu darparu, yn ogystal â chymryd rhan mewn grwpiau a digwyddiadau cymunedol - a chael eich gwobrwyo am eich ymdrechion

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/02/2017

ar-lein am dani