• English
  • Hepgor gwe-lywio

Tenantiaid preifat

Os ydych yn rhentu eich cartref yn breifat, dylech fod yn ymwybodol o’ch hawliau, yn ogystal â’r safonau y dylech eu disgwyl gan eich landlord ac o ran eich llety.

Rydym yn gweithio’n agos gyda landlordiaid i sicrhau bod tai a rentir yn breifat yn dai o safon ac yn cael eu cynnal a’u cadw’n iawn. Gallwn eich helpu os ydych yn credu bod eraill yn aflonyddu arnoch neu eich bod yn cael eich troi allan yn annheg.

Yn yr adran hon, cewch wybod am:

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/10/2017

ar-lein am dani