• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Waith ar y ffyrdd

Mae Roadworks.org yn rhoi gwybodaeth am waith ar y ffyrdd, am oleuadau traffig ac am ffyrdd sydd ynghau yn Sir Gaerfyrddin.  Ewch i www.traffic-wales.com sef gwasanaeth gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gael manylion ynghylch traffyrdd a chefnffyrdd De Cymru.


News Thumbnail

Angen MOT?

MOT cost £37.00 o’n gweithdy yn Nepo Trostre. Cysylltwch â ni ar 01554 784138.


News Thumbnail

Newyddion Teithio

Teithio am ddim ar y penwythnos!
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd teithio am ddim ar y penwythnos ar rwydwaith TrawsCymru sy’n cynnwys gwasanaethau T1 (Aberystwyth – Caerfyrddin) a’r T1c (Caerfyrddin – Caerdydd).

Newidiadau i wasanaethau bysiau:
Mae nifer o newidiadau i amserlenni bysiau ac i weithredwyr yn Sir Gaerfyrddin. Am fwy o manylion, ewch i'n hystafell Newyddion.

Gwybodaeth Gŵyl Banc
Mae gwybodaeth am wasanaethau bws yn ystod Gwyliau Banc 2017 nawr ar gael.

ar-lein am dani