• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Waith ar y ffyrdd

Mae Roadworks.org yn rhoi gwybodaeth am waith ar y ffyrdd, am oleuadau traffig ac am ffyrdd sydd ynghau yn Sir Gaerfyrddin.  Ewch i www.traffic-wales.com sef gwasanaeth gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gael manylion ynghylch traffyrdd a chefnffyrdd De Cymru.


News Thumbnail

Angen MOT?

MOT cost £37.00 o’n gweithdy yn Nepo Trostre. Cysylltwch â ni ar 01554 784138.


News Thumbnail

Newyddion Teithio

Bydd mân newyd i wasanaeth L4 o Ebrill 3 2017.

Mae Bysiau Cwm Taf yn newyd gwasanaeth 322 o Ebrill 1 2017 a gwasanaeth 222 o Ebrill 3, 2017.

Mae Brodyr Richards yn newyd gwasanaeth 430 o Ebrill 3 2017.

Yn dilyn Morris Travel yn tynnu'n ôl o wasanaeth 460, bydd amserlen ddiwygiedig o Ebrill 3 2017.

Bydd Roy Brown’s Coaches yn newyd gwasanaeth X14 o Ebrill 24 2017.

Bydd PRISIAU ar lawer o wasanaethau a gefnogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn cynyddu o 2 Ebrill 2017. Bydd y cynnydd prisiau hefyd yn cynnwys gwasanaethau TrawsCymru T1 a T1c a'r gwasanaeth Bwcabus. Nodwch ar y rhan fwyaf o’r gwasanaethau hwn yw’r cynnydd cyntaf ers Mawrth 2014.

Bydd y TOCYN CRWYDRO GORLLEWIN CYMRU hefyd yn cynyddu o'r dyddiad hwn. Unwaith eto, hwn yw'r cynnydd cyntaf ers mis Mawrth 2014. Bydd tocyn Diwrnod Oedolion yn £8 a’r tocyn Diwrnod Plentyn yn £4.50. Bydd y tocyn Wythnos Oedolion yn £30 a bydd tocyn Wythnos Plentyn yn £16.

Mae gwybodaeth am wasanaethau bws yn ystod Gwyliau Banc 2017 nawr ar gael.

Am newyddion teithio hŷn, gweler ein archif (pdf 211Kb).

ar-lein am dani