• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Mae Roadworks.org yn rhoi gwybodaeth am waith ar y ffyrdd, am oleuadau traffig ac am ffyrdd sydd ynghau yn Sir Gaerfyrddin.  Ewch i www.traffic-wales.com sef gwasanaeth gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gael manylion ynghylch traffyrdd a chefnffyrdd De Cymru.


News Thumbnail

Bydd mân newyd i wasanaeth L4 o Ebrill 3 2017.

Mae Bysiau Cwm Taf yn newyd gwasanaeth 322 o Ebrill 1 2017 a gwasanaeth 222 o Ebrill 3, 2017.

Mae Brodyr Richards yn newyd gwasanaeth 430 o Ebrill 3 2017.

Yn dilyn Morris Travel yn tynnu'n ôl o wasanaeth 460, bydd amserlen ddiwygiedig o Ebrill 3 2017.

Bydd Roy Brown’s Coaches yn newyd gwasanaeth X14 o Ebrill 24 2017.

Bydd PRISIAU ar lawer o wasanaethau a gefnogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn cynyddu o 2 Ebrill 2017. Bydd y cynnydd prisiau hefyd yn cynnwys gwasanaethau TrawsCymru T1 a T1c a'r gwasanaeth Bwcabus. Nodwch ar y rhan fwyaf o’r gwasanaethau hwn yw’r cynnydd cyntaf ers Mawrth 2014.

Bydd y TOCYN CRWYDRO GORLLEWIN CYMRU hefyd yn cynyddu o'r dyddiad hwn. Unwaith eto, hwn yw'r cynnydd cyntaf ers mis Mawrth 2014. Bydd tocyn Diwrnod Oedolion yn £8 a’r tocyn Diwrnod Plentyn yn £4.50. Bydd y tocyn Wythnos Oedolion yn £30 a bydd tocyn Wythnos Plentyn yn £16.

Mae gwybodaeth am wasanaethau bws yn ystod Gwyliau Banc 2017 nawr ar gael.

Am newyddion teithio hŷn, gweler ein archif (pdf 211Kb).


News Thumbnail

Mae Bwcabus yn wasanaeth bws lleol cwbl hwylus sydd wedi’i deilwra yn bwrpasol i anghenion y teithwyr gan ei fod yn ymateb i geisiadau ymlaen llaw am deithiau penodol. Mae’r gwasanaeth yn gweithredu rhwng 7am a 7pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

ar-lein am dani