• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Mae Roadworks.org yn rhoi gwybodaeth am waith ar y ffyrdd, am oleuadau traffig ac am ffyrdd sydd ynghau yn Sir Gaerfyrddin.  Ewch i www.traffic-wales.com sef gwasanaeth gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gael manylion ynghylch traffyrdd a chefnffyrdd De Cymru.


News Thumbnail

Mae New Adventure Travel (NAT) yn gwneud newidiadau i amseru gwasanaeth 64 (Rhydaman - Ystradgynlais) o 5 Rhagfyr, 2016.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno gwasanaeth newydd rhwng Caerfyrddin, Cross Hands, Abertawe a Chaerdydd o 5 Rhagfyr 2016. Bydd gwasanaeth T1c yn cynnig teithiau trwodd o wasanaeth T1 (Aberystwyth - Aberaeron - Llanbedr Pont Steffan - Pencader - Caerfyrddin) heb yr angen i deithwyr newid bws.

Mae First Cymru wedi newid gwasanaeth Dydd Sul ar lwybr 111 o 8 Ionawr 2017. O'r dyddiad hwn, bydd y teithiau am 1800 a 1900 o Abertawe yn rhedeg yn unig gyn belled ag y Llwchwr ac ni fydd yn parhau i Lanelli.

O ganlyniad cau'r ffordd yn ardal Glan Môr yn Llanelli bydd amserlen dros dro ar wasanaeth L1 o 10 Ionawr 2016. Am fanylion llawn ewch i www.firstgroup.com

Bydd newidiadau i wasanaeth Bwcabus yn cael ei gynnal o 6 Chwefror 2016. Bydd gwybodaeth ar gael yn www.bwcabus.info

Am newyddion teithio hŷn, gweler ein archif (pdf 209Kb).


ar-lein am dani