• English
  • Hepgor gwe-lywio

Diogelwch Ffyrdd

Wythnos Diogelwch Ffyrdd 2017 from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Ein gweledigaeth a'n hymrwymiad yw gwneud ffyrdd Sir Gaerfyrddin yn fwy diogel i'r holl ddefnyddwyr. Rydym wedi penderfynu cryfhau ein gwaith partneriaethol ag amrywiaeth eang o asiantaethau. Rydym yn parhau i weithio mewn ysgolion, colegau, busnesau a chymunedau lleol er mwyn codi ymwybyddiaeth, addysgu a hyfforddi pob math o ddefnyddwyr ffordd er mwyn gwella sgiliau ac ymddygiad.

Main News Thumbnail

A ydych chi newydd lwyddo yn eich prawf beic modur, neu a ydych wedi ailddechrau beicio ar ôl bwlch o rai blynyddoedd? A ydych wedi prynu beic modur mwy pwerus? Gallech chi gael gostyngiad ar eich yswiriant yn sgil cymryd rhan mewn cwrs drwy gynllun Dragon Rider Cymru.

Archebwch le ar gwrs AM DDIM nawr!

 


News Thumbnail

A ydych chi rhwng 17 a 25 oed a newydd lwyddo yn eich prawf gyrru? Holwch am Pass Plus Cymru, sef cynllun i'ch helpu i wella eich sgiliau gyrru ac i ennill rhagor o brofiad.

Archebwch le ar gwrs nawr!


News Thumbnail

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau a'n hymgyrchoedd diogelwch ffyrdd diweddaraf:

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/10/2017

ar-lein am dani