• English
  • Hepgor gwe-lywio

Biker Down! Cymru

Gan fod beicwyr modur yn dueddol o yrru mewn grwpiau neu barau, pan fydd un wedi cael damwain, beiciwr modur arall fel arfer fydd y cyntaf yno.

Nod 'Biker Down!' yw lleihau nifer y beicwyr modur sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau ffyrdd, a chaiff y cynllun ei weithredu gan Ddiffoddwyr Tân Gweithredol / Tîm Beiciau Modur Tân yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae’r cwrs yn cynnwys tri modiwl:

  • Rheoli Lleoliad Damwain
  • Cymorth Cyntaf
  • Y Wyddoniaeth o Gael eich Gweld

Bydd y cwrs yn rhoi gwell dealltwriaeth i’r cyfranogwyr o beth i’w wneud os ydynt yn gweld damwain traffig ar y ffordd a sut i reoli’r sefyllfa yn ddiogel.

Beth yw pris y cwrs?

Diolch i Grant Diogelwch Ffyrdd gan Lywodraeth Cymru, mae’r cwrs ar gael AM DDIM i drigolion Sir Gaerfyrddin. Ar ôl cwblhau’r cwrs, caiff y cyfranogwyr dystysgrif a phecyn cymorth cyntaf am ddim.

Dyddiadau'r Cwrs 2017

Dyddiad Amser Lleoliad Cadw lle
Dydd Mawrth 6ed Chwefror 18:30 - 21:30 Gorsaf Dân Rhydaman Cadw lle drwy e-bost
Dydd Mawrth 13eg Mawrth 18:30 - 21:30 Gorsaf Dân Llanelli Cadw lle drwy e-bost

Sut mae gwneud cais?

Gallwch gadw lle ar y cwrs ar y ffôn: 01267 228284, neu drwy e-bost: info@bikerdowncymru.org.uk

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/01/2018

ar-lein am dani