• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gwasanaethau bws

Rydym yn darparu amserlenni ar yr holl lwybrau sy'n gweithredu yn y Sir yn ogystal â Map o Rwydwaith Bws a mynegai i’r llefydd a wasanaethir gan fws i'ch helpu i gynllunio eich taith.

Mae Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth fanwl am deithio ar y bws neu’r trên ledled Cymru. Defnyddiwch y cynlluniwr taith isod ar neu siaradwch ag un o’r gweithwyr dwyieithog yn y ganolfan alwadau ar 0800 464 0000.

Gallwch hefyd lawrlwytho'r ap rhad ac am ddim Traveline Cymru o’r ‘Apple App Store’ neu ‘Google Play’:

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau i’w wneud am y gwasanaethau sy’n derbyn cymhorthdal, neu os fydd gennych awgrymiadau neu gwynion, a fyddech gystal â chysylltu â ni:

Uned Drafnidiaeth Teithwyr
Parc Myrddin, Caerfyrddin
SA31 1HQ

Rhif ffôn: 01267 234567 | E-bost: TrafnidiaethGyhoeddus@sirgar.gov.uk 

Os bydd gennych gwyn am wasanaeth masnachol dylech gysylltu â’r cwmni perthnasol

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/06/2017

ar-lein am dani