• English
  • Hepgor gwe-lywio

Parcio

Rydym yn gweithredu meysydd parcio agored ac aml-lawr ledled y Sir. Mae rheoli parcio da yn hanfodol i sicrhau y gall trigolion ac ymwelwyr symud yn rhydd ac yn ddiogel o fewn yr awdurdod, gan ba bynnag cyfrwng cludo, ar fws, trĂȘn neu ar droed. Ein tasg ni yw i gadw llifo traffig, gan sicrhau, lle bynnag y bo modd, mae dyraniad teg a digonol o adnoddau parcio i gwrdd ag anghenion amrywiol y trigolion, ymwelwyr a busnesau.

Rydym yn gyfrifol am reoli a gorfodi:

Parcio a Theithio | Meysydd Parcio | Parcio Preswyl | Parcio ar y stryd | Maes Parcio Bws

Ble mae eich maes parcio agosaf

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/06/2017

ar-lein am dani