• English
  • Hepgor gwe-lywio

Teithio Llesol

Teithio Llesol a Map Llwybrau Presennol

Fel rhan o'n hymrwymiad i'w gwneud yn haws i chi gerdded a beicio yn Sir Gaerfyrddin, rydym wedi paratoi mapiau sy'n nodi'r llwybrau cerdded a beicio presennol. Cafodd y mapiau hyn eu creu yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn ogystal â'n hymchwil ein hunain yn 2015.

O ran y mapiau hyn, ein nod yw cyflwyno teithio llesol fel yr opsiwn mwyaf deniadol ar gyfer teithiau byr a chysylltu safleoedd allweddol megis gweithleoedd, ysbytai, ysgolion ac ardaloedd siopa gyda llwybrau didraffig a lonydd beicio.

Mae'r llwybrau a nodir ar y map yn bodloni safonau presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer llwybrau cerdded a beicio yng Nghymru. Nid yw'r mapiau yn dangos yr holl lwybrau cerdded a beicio posibl yn sir, ond dylent fod yn ddefnyddiol wrth gynllunio eich teithiau cerdded a beicio.

Adroddiad Blynyddol 2015/16 Deddf Teithio Llesol

Deddf Teithio Llesol - Dyletswyddau Adroddu Sir Gaerfyrddin

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/10/2017

ar-lein am dani