• English
  • Hepgor gwe-lywio

Toiledau

Mae gennym nifer o doiledau ledled y sir. Dyma'r manylion a'r lleoliadau isod:  Mae ein cyfleusterau cyhoeddus i gyd yn cynnig cyfleusterau newid cewynnau a chyfleusterau i bobl anabl.

Lleoliad Oriau agor Pris
Rhydaman - Maes Parcio Carregamman 09:00 - 16:30  20c
Caerfyrddin - Maes Parcio Heol Ioan 06:00 - 19:00 20c
Caerfyrddin - Maes Parcio San Pedr 06:00 - 20:00 20c
Talacharn - Gerllaw'r Castell 06:00 - 20:00 20c
Llandeilo - Maes Parcio Canol y dref 06:00 - 20:00 20c
Llandovery - Maes Parcio Castell 06:00 - 20:00 20c
Llanelli - Neuadd y Dref - Waunlanyrafon 06:00 - 20:00 20c
Llanelli - Gorsaf Fysiau - Port y Dwyrain 06:00 - 20:00 20c
St. Clears - Maes Parcio Canol y dref 06:00 - 20:00 20c
Abergorlech - Canol y Pentref 08:00 - 20:00 Di-dâl
Alltwalis - Canol y Pentref 08:00 - 18:00 (Ar Gau ar benwythnosau) Di-dâl
Rhydaman - Y Parc yng Nghanol y Dref 09:00 - 16:30 O Fai tan Medi. Gweithredir gan y Cyngor Tref Di-dâl
Rhydaman - Maes Parcio co-op 09:00 - 16:30 Gweithredir gan y Cyngor Tref Di-dâl
Brechfa - Canol y Pentref 08:00 - 20:00 Gweithredir gan Ymddiriedolaeth Pentref Brechfa Di-dâl
Porth Tywyn - Yr Orsaf Rheilffordd 07:30 – 17:00 (Gaeaf) 07:30 – 21:00 (Haf) Di-dâl
Cenarth 09:00 – 18:00 Di-dâl
Cynwyl Elfed - Canol y Pentref 07:30 – 17:30 (Ar Gau ar benwythnosau) Di-dâl
Glanyfferi - Y Fynedfa i'r Traeth 07:30 – 19:00 Di-dâl
Glanaman - Sgwâr Cwmaman 09:00 – 14:00 (Ar Gau ar benwythnosau) Gweithredir gan y Cyngor Tref Di-dâl
Gorslas - Canol y Pentref 07:30 – 20:00 Gweithredir gan y Cyngor Cymuned Di-dâl
Cydweli - Canol y dref 07:30 – 17:00 Di-dâl
Llanboidy - Canol y Pentref 08:00 - 18:00 Gweithredir gan y Cyngor Cymuned Di-dâl
Llanddowror - Heol Dinbych-y-Pysgod 12:00pm Dydd Llun - 12:00pm Dydd Gwener. Gweithredir gan y Cyngor Cymuned Di-dâl
Llansteffan - Maes Parcio 08:00 – 17:30 (Gaeaf) 08:00 – 21:00 (Haf) Di-dâl
Llanybydder - Gwesty Cross Hands 08:00 - 22:00 Gweithredir gan y Cyngor Cymuned Di-dâl
Meinciau - Neuadd Gymunedol 08:00 - 16:30 (Ar Gau ar benwythnosau) Gweithredir gan y Cyngor Cymuned Di-dâl
Pendine - Maes Parcio 07:30 – 22:00 Di-dâl
Talley - Ger yr Abaty 08:00 - 20:00 Di-dâl
Hendy-gwyn ar Daf - Stryd y Gorllewin 24 awr. Gweithredir gan y Cyngor Tref Di-dâl

A Codir ffi o 20c ar ddefnyddwyr y cyfleusterau a reolir gan DANFO er y gall deiliaid allwedd RADAR gael mynediad di-dâl. Haf: 1af o Ebrill neu Ddydd Gwener y Groglith - 31ain o Hydref. Gaeaf: 1af o Dachwedd i 30ain o Fawrth.

Yn ogystal, mae cyfleusterau cyhoeddus eraill yn Sir Gaerfyrddin sy'n cael eu rheoli gan Gynghorau Cymuned a sefydliadau eraill.

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/01/2017

ar-lein am dani