• English
 • Hepgor gwe-lywio

Amgueddfa Parc Howard

Dewch i Barc Howard i ddarganfod pam taw Llanelli oedd y lle pwysicaf yn y byd ar un adeg o ran cynhyrchu tunplat. Hwn oedd hen gartref y teulu Buckley, y bragwyr enwog, a bellach mae yno arddangosfa o Grochenwaith Llanelly ynghyd â chasgliad gwych o baentiadau gan arlunwyr lleol.

Gallwch redeg o amgylch y parc, neu gael picnic yno a mwynhau bwydo'r hwyaid yn ysblander y gerddi.

Cyfleusterau

 • Mynediad ar gyfer pobl anabl
 • Toiledau
 • Dolen sain
 • Caniateir cŵn tywys
 • Siop
 • Wedi’i gosod mewn parc cyhoeddus a maes chwarae gerllaw

Parkhoward -facilities

Bysiau
Bysiau 128 a 196 o Safle Bysiau Llanelli

Gwybodaeth i ymwelwyr

Visit Trip Advisor to find out what our visitors have to sayAmgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard
Heol Felinfoel, Llanelli SA15 3LJ
Ffôn: ++44 (0)1554 772029

Mynediad am ddim 

Oriau Agor:

 • Ebrill – Hydref:
  • Dydd Mercher i ddydd Sul: 10yb – 5yp
  • Yn ystod gwyliau ysgol: Dydd Llun i ddydd Sul: 10yb – 5yp
 • Tachwedd – Mawrth:
  • Dydd Iau i ddydd Sul: 11yb – 4yp 
  • Yn ystod gwyliau ysgol: Dydd Llun i ddydd Sul: 11yb – 4yp
 • Ar gau rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Dilynwch ni ar Twitter: @CarmsMuseums
Hoffwch ni ar Facebook: Amgueddfeydd Sir Gâr - Carmarthenshire Museums

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/05/2017

ar-lein am dani