• English
  • Hepgor gwe-lywio

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Cartref ein hamgueddfa sirol yw adeilad hynafol a saif mewn parcdir ysblennydd yng ngogoniant Dyffryn Tywi. 

Mae yno un ar ddeg o orielau sy'n eich tywys trwy 50,000 o flynyddoedd o hanes.  

Arferai'r adeilad fod yn Balas Esgobion Tyddewi (1542 - 1974), ac yno y cyfieithwyd y Testament Newydd i'r Gymraeg am y tro cyntaf. 

Cyfleusterau

  • Maes parcio | Parcio i’r anabl
  • Diodydd ar gael
  • Siop
  • Mynediad ar gyfer pobl anabl
  • Dolen sain
  • Toiledau | Lleoedd newid cewynnau babanod
  • Caniateir cŵn tywys
  • Teithiau cerdded a safleoedd picnic

Facilities

Bysiau
Y ffordd orau i ddod gyda bws yw o Gaerfyrddin neu Llandeilo gan 279 a 280/281. Mae bysiau 277, 282 a 283 hefyd yn rhedeg drwy Abergwili

Gwybodaeth i ymwelwyr

Visit Trip Advisor to find out what our visitors have to sayAmgueddfa Sir Gaerfyrddin
Abergwili, Caerfyrddin SA31 2JG
Ffôn: ++44 (0)1267 228696

e-bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk

Oriau Agor Arferol

Ar agor Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn 10yb – 4.30yp (ynghau dros gyfnod y Nadolig)

Pris: Mynediad am ddim

Dilynwch ni ar Twitter: @CarmsMuseums
Hoffwch ni ar Facebook: Amgueddfeydd Sir Gâr - Carmarthenshire Museums

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/06/2017

ar-lein am dani