• English
 • Hepgor gwe-lywio

Dysgu

Ymweliadau ysgolionRydym yn croesawu ymweliadau gan ysgolion school, mae gan yr amgueddfa Sir Gaerfyrddin rywbeth at ddant pawb fel adluniad o ffermdy o'r 19eg Ganrif a dosbarth ysgol o Oes Fictoria. Mae ysgolion yn gallu defnyddio parc Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, er mwyn i blant gael profiad ymarferol o fywydeg amrywiol ac arbennig yr ardal.

Wyddoch chi fod gan Amgueddfa Sir Gaerfyrddin 3 safle arall? Sef Amgueddfa & Oriel Gelf Parc Howard, Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli ac Amgueddfa Cyflymder Pentywyn.

Benthyg Bocs Darganfod!

Os ydych yn ysgol o fewn Sir Gaerfyrddin gallwch fenthyg un o'n bocsys, ynddynt fe welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn. Caiff yr athrawon ffotocopïo unrhyw nodiadau neu luniau sydd yn y pecyn.

Y testunau sydd ar gael yw:

 • Celtiaid
 • Rhufeiniaid
 • Normaniaid
 • Tuduriaid
 • Rhyfel Cartref
 • Golchi dillad yn Oes Fictoria
 • Dillad plant Oes Fictoria
 • Ysgol o Oes Fictoria
 • Merch pwll glo Oes Fictoria
 • Bocs Warden Ffrynt Cartref ARP
 • Merch Arfau Ffrynt Cartref/Gwarchodlu Cartref
 • Merch Byddin y Tir Ffrynt Cartref

Nodwch
Mae galw cynyddol am y bocsys hyn, felly fe'ch cynghorir i'w harchebu o flaen llaw, (yn enwedig os oes angen bocs arnoch ar gyfer arolygiad!).

Hoffwn os fyddech yn gyfrifol am gasglu a dychwelyd y Bocsys Darganfod.

Sut i gysylltu â ni

Cysylltwch â ni i fenthyg bocs darganfod neu drefnu ymweliad â unrhyw un o'n hamgueddfeydd ac mae croeso i chi drafod unrhyw syniadau efallai y byddwn yn gallu eich helpu â hwy.

Ffôn: 01267 228696
E-bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/10/2017

ar-lein am dani