• English
  • Hepgor gwe-lywio

Ein cefnogi ni

Os ydych yn angerddol am eich etifeddiaeth lleol – dewch yn gynheiliad a helpu cadw ein amgueddfeydd yn fyw.

Cyfeillion Amgueddfa Sir Gaerfyrddin
Mae'r Cyfeillion yn trefnu digwyddiadau ac yn codi arian er mwyn gallu prynu pethau. Ymhlith y pethau a brynwyd y mae'r celc o ddarnau arian Rhufeinig a ddarganfuwyd yn Lacharn, a phortread o Fadam Bevan, y noddwraig addysg enwog.

Anfonir llythyr newyddion at yr aelodau a chynhelir rhaglen flynyddol o anerchiadau a gweithgareddau. Os hoffech chi ymuno â'r Cyfeillion, lawrlwythwch y ffurflen aelodaeth ac yna ei dychwelyd. 

Cymdeithas Parc Howard
Mae nhw yn cydweithio gyda ni Cymdeithas er mwyn hyrwyddo cyfleusterau'r Parc. Gallwch gysylltu'n uniongyrchol â'r gymdeithas drwy gyfrwng gwefan y gymdeithas.

Dewch yn wirfoddolwr

Bob blwyddyn mae gwirfoddolwyr yn rhoi cannoedd o'u horiau i'n helpu ni, ac mae hyn yn elfen hollbwysig o'n gwaith. Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn  gwirfoddoli fel y gallwn roi gwybodaeth ichi am gyfleoedd newydd.

Mae'r prosiectau diweddaraf yn cynnwys siarad â'r ymwelwyr, gwaith marchnata a hyrwyddo, arddangosfeydd a digwyddiadau, ac estyn cymorth o ran y casgliadau. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/05/2017

ar-lein am dani