• English
 • Hepgor gwe-lywio

Amgueddfa Cyflymder

Babs

Saif yr amgueddfa uwchlaw'r traeth euraidd a oedd yn gyrchfan fyd enwog i raswyr oedd â'u bryd ar dorri record cyflymder y byd ar dir. Y cerbyd enwocaf yn yr arddangosfa yw 'Babs' sef y car yr oedd Parry-Thomas yn ei yrru pan lwyddodd i dorri record cyflymder y byd ym 1926.

Y flwyddyn ganlynol claddwyd Babs yn y tywod ar ôl i Parry-Thomas gael ei ladd wrth roi cynnig unwaith eto ar y record cyflymder.  Ar ôl 42 o flynyddoedd codwyd Babs ac adferwyd y car i'w hen ogoniant.

Mae'r amgueddfa'n agored rhwng y Pasg a diwedd mis Medi, ac fel rheol mae Babs yn y golwg o'r 4ydd o fis Gorffennaf ymlaen. Mae'n werth ichi gadarnhau hynny ymlaen llaw er mwyn peidio â chael eich siomi.

Cyfleusterau

 • Lle parcio i’r anabl
 • Mynediad ar gyfer pobl anabl
 • Dolen sain
 • Caniateir cŵn tywys
 • Siop

Mos -facilities

Bysiau:
Gwasanaeth bws 222 yn cysylltu Caerfyrddin a Phentywyn
Gwasanaeth bws 351 yn cysylltu Dinbych-y-Pysgod a Phentywyn

Gwybodaeth i ymwelwyr

Efallai codir tâl mynediad tymhorol

Amserau Agor: 
Rydym ar agor rhwng dydd Sadwrn, Ebrill 1 a ddydd Sul Tachwedd 5

10yb-5yp (ar gau 1-1:30yp)

 • Ebrill: Rydym ar agor bob dydd heb law dydd Llun 3 a 24
 • Mai: Rydym ar agor bob dydd heb law dydd Llun 8, 15 a 22
 • Mehefin, Gorffennaf, Awst: Ar agor bob dydd
 • Medi: Rydym ar agor dydd Mawrth i ddydd Sul
 • Hydref: Rydym ar agor dydd Mawrth i ddydd Sul a dydd Llun 31
 • Tachwedd: Rydym ar agor tan ddydd Sul 5

Visit Trip Advisor to find out what our visitors have to sayAmgueddfa Cyflymder
Pentywyn SA33 4NY
Ffôn: +44 (0)1994 453488 (Y Pasg – Mis Medi)
Ffôn: ++44 (0)1267 228696 (Gwasanaeth Amgueddfeydd)

Dilynwch ni ar Twitter: @CarmsMuseums
Hoffwch ni ar Facebook: Amgueddfeydd Sir Gâr - Carmarthenshire Museums

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/07/2017

ar-lein am dani