• English
  • Hepgor gwe-lywio

Datblygu’r Celfyddydau

Rydym yn edrych am cyfleuoedd i cynhyddu presenoldeb a cyfranogi yn y Celfyddydau i pawb sydd yn gweithio, byw ac astudio yn y Sir.

Rydym yn hyrwyddo ac yn datblygu'n uniongyrchol y cynllun 'Noson Allan' mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, creu cyfleoedd i Crefftwyr y Sir trwy y grŵp “Crefftau o Sir Gaerfyrddin”, gweithio gyda Grwpiau Ieuenctid y Sir dan ymbarel “Llais” ac yn gweithio ar prosiectau Celf yn y gymuned.

Rydym yn edrych am cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth ar gyfer datblygu gwasanaethau ar y cyd.

Dyma restr o ganolfannau celfyddydau a reolir yn uniongyrchol gan y Cyngor sef Y Ffwrnes, Theatr y Lyric a Theatr y Glowyr, Y Gât, y Boathouse ac Oriel Myrddin.

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/09/2016

ar-lein am dani