• English
  • Hepgor gwe-lywio
< >

Datsipio Budd-daliadau

I wneud cais am Fudd-dal Tai a / neu Gostyngiad Treth y Cyngor y gallwch nawr wneud cais am ffurflen ar-lein.

Cyflymu Cymru

Band llydan, ffeibr cyflym - Gweld os yw ar gael yn eich ardal chi.

Du neu las?

Gallwch gadarnhau ar ba ddiwrnod y byddwn yn casglu eich bagiau ac a yw hi'n wythnos bagiau du neu fagiau glas.

Hwyl ar y traeth ar gyfer y teulu!

Rhagor o wybodaeth am y Caban Syrffio ym Mhentywyn...

Eich llyfrgell leol

Mwy na llyfrau!

Diweddaraf

Llawer ymlaen yn y sir ym mis Awst, ewch i Darganfod Sir Gâr am fwy o wybodaeth.

Ymgyngoriadau Diweddaraf

Mae gennym tri ymgynghoriad yn fyw:
Adolygiad o’r Polisi Trwyddedu | Adolygiad o’r Polisi Hapchwarae | Ymgynghoriad y Cynllun Strategol Cydraddoldeb 

Ewch i Lleol-i am fwy o wybodaeth ac i ddweud eich dweud.

Talu, gwneud cais, hysbysu a mwy

Cyfarfod y Cyngor Sir

ar-lein am dani