• English
  • Hepgor gwe-lywio
< >

Cyfleoedd Graddegion

Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion. Mae 9 swydd ar gael mewn Adrannau ar draws yr Awdurdod, sy'n cynnig detholiad amrywiol o broffesiynau.

Cyflymu Cymru

Band llydan, ffeibr cyflym - Gweld os yw ar gael yn eich ardal chi.

Du neu las?

Gallwch gadarnhau ar ba ddiwrnod y byddwn yn casglu eich bagiau ac a yw hi'n wythnos bagiau du neu fagiau glas.

Newidiwch i ynni rhatach

I gael bargen well ar eich bil trydan, cofrestrwch ar gynllun Cyd Cymru i gydfargeinio am ynni.

Eich llyfrgell leol

Mwy na llyfrau!

Yr wythnos hon gwnaethoch ofyn i ni am…

A wyddech chi bod modd cysylltu â llawer o wasanaethau'r cyngor ar-lein er mwyn talu, cyflwyno cais neu gyflwyno gwybodaeth? Ymwelwch â gwefan Lleol-i i gael rhagor o wybodaeth.

Ymgyngoriadau Diweddaraf

Partners Bwcabus Bwrdd Gwasanaeth Lleol Sir Gâr Y Goleudy Coleg Sir Gâr ERW Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Yr Hwb CAVS Cyfoeth Naturiol Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Heddlu Dyfed Powys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
ar-lein am dani