• English
  • Hepgor gwe-lywio
< >

Datsipio Budd-daliadau

I wneud cais am Fudd-dal Tai a / neu Gostyngiad Treth y Cyngor y gallwch nawr wneud cais am ffurflen ar-lein.

Cyflymu Cymru

Band llydan, ffeibr cyflym - Gweld os yw ar gael yn eich ardal chi.

Du neu las?

Gallwch gadarnhau ar ba ddiwrnod y byddwn yn casglu eich bagiau ac a yw hi'n wythnos bagiau du neu fagiau glas.

Cynllunydd Cyllideb

Eich arian dros ben ar ôl talu'r prif filiau

Eich llyfrgell leol

Mwy na llyfrau!

Diweddaraf

Mae'r Adroddiad Blynyddol cyfunol 2014/15 a Chynllun Gwella ar gyfer 2015/16 a Chrynodeb bellach wedi cael eu cyhoedd.Rydyn yn cyhoeddi’r adroddiad pob blwyddyn sydd yn dangos ‘ Fel wnethon ni llynedd’ a ‘Beth rydyn yn bwriadu gwneud blwyddyn nesaf’. Unwaith eto mae modd dangos ein bod wedi parhau i wella y gwasanaethau rydyn yn darparu ar gyfer y cyhoedd er gwaethaf yr hinsawdd arianol heriol presenol. Hoffen eich annog i edrych drwy’r Crynodeb ac i ddod nol ato ni trwy ebost: perfformiad@sirgar.gov.uk.

Ymgyngoriadau Diweddaraf

Mae gennym bedwar ymgynghoriad yn fyw:
Hybu annibyniaeth i Bobl Hŷn | Adolygiad o’r Polisi Trwyddedu | Adolygiad o’r Polisi Hapchwarae | Datblygu’r Gwasanaeth Llinell Gofal

Ewch i Lleol-i am fwy o wybodaeth ac i ddweud eich dweud.

Talu, gwneud cais, hysbysu a mwy

Cyfarfod y Cyngor Sir

ar-lein am dani