• English
  • Hepgor gwe-lywio
< >

Adeiladu ein treftadaeth

A fyddech chi’n mwynhau gweithio gyda chrefftwyr medrus yng Nghymru wrth ichi ddatblygu eich crefft?

Cyflymu Cymru

Band llydan, ffeibr cyflym - Gweld os yw ar gael yn eich ardal chi.

Grant gwisg ysgol

Help tuag at y gost o brynu gwisg ysgol. Ydych chi'n gymwys?

Cynllunydd Cyllideb

Eich arian dros ben ar ôl talu'r prif filiau

Eich llyfrgell leol

Mwy na llyfrau!

Diweddaraf

Bydd desg arian a chanolfan gwasanaethau cwsmeriaid Llanelli yn cael eu hadleoli dros dro er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol yn Nhŷ Elwyn. O ddydd Iau, 4 Mehefin, bydd y ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid yn symud i'r Hwb, yng nghanol y dref a bydd y ddesg arian yn symud i 4 Teras Coleshill, ger y Swyddfa Gofrestru. Bydd y trefniadau dros dro ar waith am oddeutu tri mis.

 

A wyddech chi bod modd cysylltu â llawer o wasanaethau'r cyngor ar-lein er mwyn talu, cyflwyno cais neu gyflwyno gwybodaeth? Ymwelwch â gwefan Lleol-i i gael rhagor o wybodaeth.

Ymgyngoriadau Diweddaraf

Mae gennym ddau ymgynghoriad yn fyw:

Holiadur Bwlio Pobl Ifanc Sir Gâr | Hybu annibyniaeth i Bobl Hŷn

Ewch i Lleol-i am fwy o wybodaeth ac i ddweud eich dweud.

Talu, gwneud cais, hysbysu a mwy

Cyfarfod y Cyngor Sir

ar-lein am dani