Band eang cyflym iawn

Diffiniad band eang cyflym iawn yw cysylltiad â'r rhyngrwyd sydd â chyflymder lawrlwytho o fwy na 30mb yr eiliad. Mae gan 86% o drigolion Sir Gaerfyrddin fynediad i fand eang cyflym iawn, ond 40% ohonynt yn unig sy'n manteisio ar hyn.

Bydd y lled band yn cynyddu yn eich cwmni, wrth i’ch gweithwyr ddefnyddio’u dyfeisiau yn fwy aml, felly bydd angen sicrhau bod gyda chi digon o led band er mwyn sicrhau na fydd y gwasanaeth yn cael ei arafu neu’i golli.  Os ydych yn ansicr am yr hyn sydd orau i'ch busnes neu'r hyn sydd ar gael yn eich ardal, bydd yr adnoddau ar y dudalen hon yn eich helpu i wneud penderfyniad.