Y Goleudy Canolfan Menter
Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8LQ

  • fideo
  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 17:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae gan fusnesau Canolfan Fenter Y Goleudy fynediad 24/7 i'r adeilad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Canolfan wirioneddol ar gyfer busnes a menter yw’r Goleudy, a reolir gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac a weithredir mewn partneriaeth â Phrifysgol y Drindod Dewi Sant; Coleg Sir Gâr a’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol. Mae'r lleoliad yn cynnig cyfleusterau cynadledda a chyfarfod o'r radd uchaf ynghyd â swyddfeydd masnachol i fusnesau newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli, mewn amgylchedd corfforaethol.

Mae hefyd yn flaenllaw o ran darparu cyfleoedd datblygu a hyfforddi ar gyfer entrepreneuriaid ifanc, gyda mentrau megis Bwrsari’r Goleudy a'r Cynllun Meithrin Busnesau.

Mae'r Goleudy yn ddatblygiad uchel iawn ei broffil yn Nafen, Llanelli, dim ond 5 munud o gyffordd 48 yr M4.

Mae Aelodaethau Cyswllt ar gael i gwmnïau sydd am fod yn rhan o’r Goleudy. Mae'r Goleudy hefyd yn darparu safle datblygu er mwyn i fusnesau allweddol y sector ehangu – mae tua 6 erw o dir ar gael ger y Goleudy.

EWCH I'R WEFAN