Covid-19 - Cyngor i fusnesau

O ddydd Sadwrn 7 Awst, bydd Lefel Rhybudd 0 yn cael ei chyflwyno yng Nghymru. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi cadw ambell ofyniad cyfreithiol i helpu i leihau lledaeniad y feirws ac i helpu i ddiogelu’r bobl fwyaf agored i niwed.

Mae dyletswydd ar fusnesau, cyflogwyr a sefydliadau eraill i ddiogelu eu gweithwyr a’u cwsmeriaid tra byddant ar eu safle. Mae gan wefan Llywodraeth Cymru wybodaeth am sut gallwch gadw’n ddiogel a beth gallwch chi a’ch busnes ei wneud a beth na allwch ei wneud yn ystod y pandemig, gan gynnwys cyngor ar drefnu digwyddiadau.

Yn ôl y gyfraith, bydd dal angen i chi gynnal a chofnodi asesiad risg COVID-19 penodol ar Lefel Rhybudd 0. Os byddwch yn dewis llacio mesur presennol, cyflwynwch fesurau eraill i leihau unrhyw risg.

Er bod rhai camau pwysig mae’n rhaid i ni gyd eu dilyn i helpu ein hunain ac eraill, mae tri gofyniad cyfreithiol o hyd ar Lefel Rhybudd Sero.